Skip to content
Trafiksäkerhet

Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkring, även kallad helförsäkring, är en typ av bilförsäkring som täcker skador på ditt eget fordon, oavsett om du är vållande till skadan eller inte. Försäkring för vagnskada ingår enbart i helförsäkringar. Har du en vagnskadeförsäkring kan du få ersättning för skador på din bil vid en trafikolycka, någon annan yttre olyckshändelse och skadegörelse. Om du har en nyare bil med vagnskadegaranti räcker det att du tecknar en halvförsäkring.

Vad ingår i vagnskadeförsäkring:

 • Trafikskador på ditt fordon:
  • Om du kolliderar med ett annat fordon eller ett fast objekt, till exempel en stolpe eller en vägg.
 • Repor och bucklor:
  • Mindre skador som uppstår på bilens kaross, till exempel från parkeringsskador.
 • Skadegörelse:
  • Skador som uppstår genom avsiktlig åverkan, såsom vandalisering.

Vad gäller vagnskadeförsäkringen för?

Vagnskadeförsäkringen kan ersätta skador på din bil som orsakats av en trafikolycka, någon annan yttre olyckshändelse och skadegörelse. Som trafikolyckor räknas inte bara kollisioner utan också till exempel dikeskörning. “Annan yttre olyckshändelse” kan till exempel vara att ett träd blåser omkull över bilen.

Vad gäller vagnskadeförsäkringen inte för?

Försäkringen gäller till exempel inte för skador på delar som har konstruktionsfel eller om det uppstått skador som orsakats av rost.

Självrisk

Självrisken, det vill säga den del av en reparation som du måste betala själv, varierar men är ofta 3 000 – 6 000 kronor. Hos många försäkringsbolag kan du välja en högre självrisk för att sänka premien (priset på försäkringen).

När är vagnskadeförsäkring användbar:

 • Vid trafikolycka: Om du krockar med ett annat fordon eller djur, eller kör av vägen.
 • Vid parkeringsskador: Om din bil får repor eller bucklor när den är parkerad.
 • Vid skadegörelse: Om någon avsiktligt skadar din bil genom exempelvis att repa lacken eller slå sönder rutor.

Exempel på situationer där vagnskadeförsäkring är nödvändig:

 • Du backar in i en stolpe på en parkeringsplats och får en buckla på bakluckan.
 • Under en storm faller ett träd över din parkerade bil och orsakar omfattande skador på taket.
 • Din bil blir vandaliserad under natten och du upptäcker repor och krossade rutor på morgonen.
 • Du kör av vägen och behöver bärgningshjälp för att få bilen till närmaste verkstad.

Att ha en vagnskadeförsäkring kan ge dig ett omfattande skydd och större trygghet i din bilägande, särskilt om du har en ny eller värdefull bil som du vill skydda mot olika typer av skador.

Skip to navigation