Skip to content
Trafikregler

Vägren

Vägren är det område som ligger precis utanför körbanan, alltså vid sidan av vägen. Den är markerad med en kantlinje och används främst som en säkerhetszon för gående, cyklister, mopedister och långsamtgående fordon (LGF).

Användning:

Vägrenen är inte ett extra körfält och bör inte användas för vanlig bilkörning. Det är dock tillåtet att tillfälligt köra ut på vägrenen i vissa situationer, exempelvis för att:

  • Underlätta en omkörning.
  • Ge plats för utryckningsfordon.
  • Förbereda en högersväng.

När du kör ut på vägrenen måste du alltid vara försiktig och se till att du inte utgör en fara för andra trafikanter.

Regler och skyldigheter:

  • Alla som använder vägrenen har väjningsplikt mot trafikanter på körbanan. Detta innebär att du måste lämna företräde till de fordon som kör på själva vägen när du återvänder från vägrenen till körbanan.
  • Vägrenen ska inte användas som en vanlig körbana och är inte avsedd för parkering, utom i nödsituationer eller om det är uttryckligen tillåtet.
  • Undvik att köra på vägrenen när sikten är skymd, som i kurvor, backkrön eller vid dåligt väder som dimma eller mörker.

Praktiska exempel:

  • Om du närmar dig ett långsamtgående fordon, som en traktor, på en smal landsväg, kan du köra ut på vägrenen för att underlätta omkörningen för fordon bakom dig.
  • Vid en plötslig nödsituation, som en punktering, kan du stanna på vägrenen för att inte blockera körbanan och utgöra en fara för andra trafikanter.

Genom att förstå och följa reglerna för användning av vägrenen bidrar du till en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter.

Skip to navigation