Skip to content
Fordonskännedom

Varselljus

Varselljus är en typ av belysning på bilen som är till för att göra bilen synlig för andra trafikanter under dagsljus och goda siktförhållanden. Dessa ljus kan användas istället för halvljus när vädret är klart och det inte finns någon dimma, regn eller snö som försämrar sikten.

Användning av varselljus

Varselljus är ett alternativ till halvljus under dagtid. När du kör din bil under sådana förhållanden kan du alltså välja att slå på varselljus istället för halvljus. Det är dock viktigt att notera att det inte är tillåtet att använda varselljus tillsammans med halvljus, dimljus eller extraljus.

Syfte med varselljus

Syftet med varselljus är att förbättra synligheten av din bil för andra trafikanter. Det hjälper andra bilförare, cyklister och fotgängare att se din bil tydligare, vilket ökar säkerheten på vägarna.

Regler för varselljus

Det är viktigt att följa reglerna för användning av varselljus. Här är några viktiga punkter att komma ihåg:

  • Varselljus får endast användas under dagtid och vid god sikt.
  • Det är förbjudet att kombinera varselljus med halvljus eller dimljus.
  • Alla bilar är inte utrustade med varselljus, så kolla din bils manual eller fråga din bilverkstad om du är osäker.

Praktiska tips

  • Kontrollera alltid hur belysningen fungerar på en bil du inte har kört tidigare, speciellt vid mörker eller dålig sikt.
  • Om din bil har automatisk belysning kan varselljus aktiveras automatiskt under dagtid.
  • Vid sämre sikt, såsom vid regn eller dimma, bör du istället använda halvljus för att säkerställa att du ser och syns ordentligt.

Genom att använda varselljus korrekt kan du bidra till en säkrare trafikmiljö och undvika onödiga böter för felaktig användning av bilens belysning.

Skip to navigation