Skip to content
Trafikregler

Får man bogsera på motorväg?

Nej, man får inte bogsera på motorväg.

Ytterligare information

Enligt trafikreglerna är det inte tillåtet att bogsera på motorväg. Om ett fordon får stopp på motorvägen ska det snarast flyttas till en annan plats där bogsering är tillåten, till exempel en närliggande avfart eller parkeringsplats.

Undantaget från denna regel är om bogseringen utförs av en bärgningsbil eller annat specialfordon som är avsett för detta ändamål. Dessa fordon har särskilda tillstånd och utrustning för att säkert kunna bogsera fordon på motorvägar.

Det är viktigt att följa dessa regler för att säkerställa både din egen och andras säkerhet på vägarna.
Skip to navigation