Skip to content
Trafikregler

När gäller högerregeln?

Högerregeln gäller när två fordon kommer till en korsning utan trafiksignaler eller vägmärken som reglerar företräde.

Högerregeln innebär att du ska lämna företräde åt trafik som kommer från höger. Exempelvis, om du kör på en mindre gata och närmar dig en korsning där det inte finns några trafikskyltar eller signaler, ska du stanna och lämna företräde för alla fordon som kommer från din högra sida. Denna regel gäller även vid utfarter från parkeringsplatser eller vid möte med cyklister på cykelbanor. Dock finns det undantag där högerregeln inte gäller, till exempel vid huvudled, där fordon på huvudleden alltid har företräde.
Skip to navigation