Skip to content
Trafikregler

Vad är högerregeln?

Högerregeln innebär att man ska lämna företräde åt trafik som kommer från höger i korsningar där inga andra vägmärken eller trafiksignaler reglerar företrädet.

Exempel och ytterligare fakta:

  • Exempel på användning: När du kör in i en korsning utan skyltar eller trafikljus och en annan bil närmar sig från höger, ska du stanna och låta den bilen köra först.
  • Tillämpning: Högerregeln gäller också när du kör ut från en parkeringsplats, garage eller annan plats som inte är en väg, men du ska också vara uppmärksam på eventuella vägmärken som kan ändra företrädesreglerna.
  • Undantag: Högerregeln gäller inte på huvudleder, där fordon som färdas på huvudleden har företräde. Den gäller inte heller i cirkulationsplatser, där fordon som redan befinner sig i rondellen har företräde.
  • Syfte: Högerregeln är till för att skapa ett tydligt och konsekvent system för hur fordon ska agera i korsningar och på så sätt minska risken för olyckor.
Genom att följa högerregeln bidrar man till en smidigare och säkrare trafikmiljö.
Skip to navigation