Skip to content
Fordonskännedom

Vad är varselljus?

Varselljus är en typ av belysning på fordon som är avsedd att göra dem mer synliga för andra trafikanter under dagsljusförhållanden.

  • Varselljus används ofta i stället för halvljus under dagtid för att minska bränsleförbrukningen och förlänga livslängden på bilens belysningssystem.
  • De är ofta LED-baserade, vilket innebär att de är mer energieffektiva och har en längre livslängd jämfört med traditionella glödlampor.
  • Varselljus är vanligtvis placerade på framsidan av fordonet och är automatiskt aktiverade när bilen är igång.
  • I många länder är användningen av varselljus obligatorisk, medan det i andra är valfritt.
  • Varselljus skiljer sig från dimljus och andra typer av fordonsbelysning som är avsedda för specifika körförhållanden som dålig sikt eller nattkörning.
Skip to navigation