Skip to content
Manövrering

Landsväg

Att köra på landsväg innebär att du ofta kör i högre hastigheter och måste vara mer uppmärksam än när du kör i tätbebyggda områden. Här är några viktiga saker att tänka på när du kör på landsväg.

Högerregel landsväg

Högerregeln gäller nästan aldrig på landsvägar eftersom landsvägarma i de flesta fall är huvudleder. På en huvudled har du företräde, och fordon som ansluter till huvudleden har väjningsplikt. Väjningsplikten för anslutande trafik markeras med en väjningspliktsskylt eller stoppskylt.

Hastighet landsväg

På landsvägar är det vanligt med hastighetsgränser på 70, 80, eller 90 km/h, beroende på vägtyp och omgivning. Det är viktigt att anpassa hastigheten efter väglaget, siktförhållandena och trafikintensiteten. Även om skylten säger 90 km/h kan det vara säkrare att köra långsammare om det är halt eller dålig sikt.

Vänstersväng på landsväg

Att svänga vänster på en landsväg kan vara farligt på grund av de höga hastigheterna. Du får inte svänga vänster från landsvägen om det finns risk för olycka.

Här är några steg för att göra en säker vänstersväng:

 1. Kontrollera trafiken bakom dig och se till att det är fritt från mötande trafik.
 2. Blinka i god tid och placera bilen nära mittlinjen.
 3. Sänk hastigheten successivt och undvik att stanna helt om möjligt.
 4. Sväng snabbt och bestämt när det är fritt från mötande trafik.

Om vänstersvängen inte kan göras på ett riskfritt sätt för att det finns mycket trafik bakom ska du istället hitta en alternativ lösning:

 1. Gör en avtömning genom att svänga ut på en parkeringsficka eller busshållplats och släppa förbi all trafik. Sedan kan du köra ut på vägen och göra en säkrare vänstersväng.
 2. Sväng höger i stället och vänd på en lämplig plats så du kommer tillbaka och kan korsa vägen.
 3. Kör förbi din avfart och hitta sedan en lämplig vändplats så du kommer tillbaka och kan göra en mycket säkrare högersväng i stället.

Spansk sväng

En säkrare variant på vänstersväng är den spanska svängen. Då är det förbjudet att svänga direkt till vänster, i stället svänger du först av åt höger, väntar tills det är fritt och korsar sedan vägen. Detta visas med skyltar.

Mörkerkörning landsväg

Mörkerkörning på landsväg kräver extra försiktighet. Här är några tips:

 • Använd helljus så mycket som möjligt när det är mörkt för att få bättre sikt, men slå av till halvljus när du möter andra fordon för att inte blända dem.
 • Var uppmärksam på vilda djur som kan korsa vägen, särskilt på mindre trafikerade landsvägar.
 • Kör långsammare än normalt eftersom det är svårare att se vägen och hinder i mörker.

Risker landsvägskörning

Körning på landsväg innebär flera risker:

 1. Höga hastigheter ökar risken för allvarliga olyckor.
 2. Möten med andra fordon kan vara farliga, särskilt om vägen är smal.
 3. Djur på vägen kan orsaka olyckor.
 4. Omkörningar kan vara riskabla om de inte utförs korrekt.
 5. Vänstersvängande trafik som plötsligt kör sakta eller står stilla på vägen är farligt.
 6. Vädrets påverkan såsom regn, snö och is kan göra vägen hal och svår att köra på.

Att förstå och hantera dessa risker är viktigt för att kunna köra säkert på landsväg. Håll alltid avstånd till framförvarande fordon och var beredd på oväntade situationer.

Skip to navigation