Skip to content
Manövrering

Stadskörning

Stadskörning är en viktig del av körkortsutbildningen och kräver att du har god förståelse för trafikregler och ett bra samspel med andra trafikanter. Det innebär att köra i områden med mycket trafik, många övergångsställen, cyklister, fotgängare och andra fordon. Du behöver vara extra uppmärksam och förutseende för att kunna hantera de olika situationer som kan uppstå. Här går vi igenom vad som är viktigt att tänka på vid stadskörning.

Trafikregler och vägmärken

När du kör i stadstrafik finns det många regler och vägmärken som du måste följa. Det är viktigt att du kan tolka dessa korrekt och agera därefter. Här är några grundläggande regler och vägmärken som du ofta stöter på i stadskörning:

 • Hastighetsbegränsningar: I tätbebyggda områden är den vanligaste hastighetsbegränsningen 50 km/h, men det kan variera beroende på specifika områden och vägar. Var uppmärksam på hastighetsskyltarna och anpassa hastigheten därefter.
 • Väjningsregler: Du måste kunna väjningsreglerna väl, till exempel högerregeln, utfartsregeln och huvudledsregler. Högerregeln innebär att du ska lämna företräde för trafik som kommer från höger om inget annat anges.
 • Övergångsställen: Fotgängare har företräde på övergångsställen. Var alltid beredd att stanna om någon är på väg att korsa vägen.

Trafikljus

I stadsmiljö är trafikljus mycket vanliga och du måste följa deras signaler noggrant. Här är några grundläggande punkter:

 • Rött ljus: Stanna alltid helt vid rött ljus. Fortsätt först när det blir grönt.
 • Gult ljus: Gult ljus betyder att ljuset snart kommer att bli rött. Om du kan stanna säkert, gör det. Om du är för nära för att stanna utan att orsaka en farlig situation, kör vidare.
 • Grönt ljus: Kör om vägen är fri. Var dock alltid uppmärksam på andra trafikanter som kan göra misstag eller bryta mot reglerna.

Rondeller och cirkulationsplatser

Rondeller, eller cirkulationsplatser, är vanliga i stadstrafik. Här är några viktiga saker att tänka på:

 • Väjningsplikt: Du har väjningsplikt mot alla fordon som redan är inne i rondellen.
 • Tecken: När du lämnar rondellen ska du alltid ge tecken med höger blinkers.
 • Placering: Om du ska ta den första avfarten, håll dig i det högra körfältet. Ska du längre, använd det vänstra körfältet men byt till det högra innan du lämnar rondellen, om möjligt.

Parkering

Att parkera korrekt är en viktig del av stadskörning. Det finns många regler för var och när du får stanna eller parkera:

 • Parkeringsförbud: På vissa platser är det förbjudet att parkera, exempelvis nära korsningar, övergångsställen eller på vissa gator under vissa tider på dygnet.
 • Betalparkering: På många platser i städer behöver du betala för att parkera. Var noga med att följa anvisningarna på parkeringsautomaterna och skyltarna.
 • P-skiva: I vissa områden behöver du använda en parkeringsskiva för att visa vilken tid du parkerat. Ställ in skivan på den närmast kommande hel- eller halvtimmen.

Samspel och hänsyn

Stadskörning handlar mycket om att samsas med andra trafikanter. Här är några tips för ett smidigt samspel:

 • Håll avstånd: Håll alltid ett säkert avstånd till bilen framför. Detta ger dig tid att reagera på plötsliga stopp eller hinder.
 • Ögonkontakt: Försök att få ögonkontakt med fotgängare och andra förare. Detta kan hjälpa till att undvika missförstånd och olyckor.
 • Defensiv körning: Kör defensivt genom att alltid vara beredd på att något oväntat kan hända. Planera din körning och ta inga onödiga risker.

Speciella gator

I städer finns ofta olika typer av speciella gator, såsom gågator och cykelgator:

 • Gågata: Här är det i regel förbjudet för motorfordon att köra, förutom vid nödvändiga transporter som varuleveranser och sjuktransporter. Följ reglerna noga och var extra uppmärksam på fotgängare.
 • Cykelgata: På cykelgator har cyklister företräde, och du får inte köra fortare än 30 km/h. Anpassa din körning efter cyklisterna och parkera endast på anvisade platser.

Genom att vara uppmärksam, följa trafikreglerna och visa hänsyn till andra trafikanter, kommer du att kunna köra säkert och effektivt i stadstrafik. Lycka till med din körkortsutbildning!

Skip to navigation