Skip to content
Vägmärken

Tilläggstavlor

Tilläggstavlor är små skyltar som sätts upp under vanliga vägmärken för att ge mer detaljerad information. De hjälper förare att förstå specifika regler och undantag som gäller på en viss plats. Tilläggstavlor kan till exempel berätta vilka tider ett parkeringsförbud gäller, vilken typ av fordon som får använda en viss väg eller om en speciell regel gäller under vissa förutsättningar. Här går vi igenom några vanliga typer av tilläggstavlor och deras betydelser.

Tilläggstavla

En tilläggstavla är en liten skylt som placeras under ett huvudvägmärke för att ge extra information. Tilläggstavlor kan visa tidsbegränsningar, typer av fordon som reglerna gäller för, eller andra specifika villkor. Ett exempel är en tilläggstavla med texten “Gäller ej cykel” som informerar att cyklar är undantagna från det förbud som huvudskylten visar.

Vägmärken Tilläggstavlor

Vägmärken kan ha olika tilläggstavlor som ger ytterligare information. Till exempel kan en stoppskylt ha en tilläggstavla som visar avståndet till platsen där man ska stanna. Andra exempel inkluderar varningsmärken som kan ha tilläggstavlor som anger hur långt varningen gäller, eller om det finns speciella restriktioner för vissa typer av fordon.

Tilläggstavlor Parkering

Tilläggstavlor används ofta i samband med parkeringsskyltar för att visa specifika regler för parkeringen. En tilläggstavla under en P-skylt kan till exempel visa om du måste betala en avgift, om det krävs en parkeringsskiva, eller vilka tider och hur länge du får parkera.

Exempel:

En tilläggstavla med texten “8-18” under en P-skylt visar att parkering endast är tillåten mellan dessa tider.

Tilläggstavla under P-Skylt

En tilläggstavla under en P-skylt ger detaljerad information om när och hur parkering är tillåten. Dessa tilläggstavlor kan visa tidsrestriktioner, som till exempel “2 tim” som betyder att parkering är tillåten i två timmar. De kan också ange om parkering är tillåten endast för vissa fordon, som “Endast för elbilar”.

Tilläggstavla tider

Tider på parkeringsskyltar anger när parkering är tillåten eller förbjuden.

  • Vita eller svarta siffror utan parentes gäller vardagar
  • Vita eller svarta siffror inom parentes gäller lördagar och dag före helgdag
  • Röda siffror gäller söndagar och helgdagar.

30 Skylt med Tilläggstavla Skola

En 30-skylt med en tilläggstavla som anger “Skola” visar att hastighetsbegränsningen på 30 km/h gäller specifikt på grund av närheten till en skola. Denna tilläggstavla varnar förare att det kan finnas barn i området och att extra försiktighet behövs. Sådana skyltar är viktiga för att skydda barn och skapa en säker miljö runt skolor.

Att förstå tilläggstavlor är viktigt för att kunna följa trafikreglerna korrekt och bidra till en säker trafikmiljö. Genom att vara uppmärksam på dessa små men betydelsefulla skyltar kan du undvika böter och olyckor.

Skip to navigation