Skip to content
Trafikregler

Väjningsregler

Väjningsregler är grundläggande trafikregler som hjälper till att undvika olyckor och säkerställa ett smidigt trafikflöde. Att förstå och följa dessa regler är avgörande för alla trafikanter. Nedan följer en omfattande förklaring av de viktigaste väjningsreglerna:

Väjningsplikt

Väjningsplikt innebär att du måste lämna företräde åt korsande trafik. Du ska tydligt visa din avsikt att släppa fram andra fordon genom att sakta ner i god tid och, om nödvändigt, stanna helt innan korsningen. Det är viktigt att inte skapa osäkerhet genom att tvärnita precis innan korsningen. Väjningsplikten gäller mot all trafik på vägen du kör in på.

Exempel: Om du närmar dig en väg där en skylt med väjningsplikt är uppsatt, måste du släppa fram alla fordon på den korsande vägen innan du själv kör ut.

Högerregeln

Högerregeln innebär att du alltid ska lämna företräde åt trafik som kommer från höger om inget annat anges av skyltar eller trafikljus. Högerregeln gäller i alla korsningar som inte är reglerade med andra väjningsregler, även på parkeringsplatser och andra öppna ytor.

Exempel: Om du närmar dig en obevakad korsning utan några vägmärken eller trafikljus, ska du lämna företräde åt fordon som närmar sig från höger.

Huvudled

En huvudled är en väg där trafiken på anslutande och korsande vägar har väjningsplikt mot trafiken på huvudleden. Detta innebär att du som kör på huvudleden har företräde. Huvudled markeras med en huvudledsskylt där huvudleden börjar, och skylten upprepas normalt efter varje korsning.

Exempel: Om du kör på en huvudled och närmar dig en korsning, ska fordon som kommer från sidovägar eller korsande vägar lämna företräde åt dig.

Svängningsregeln

Svängningsregeln innebär att du ska lämna företräde åt mötande trafik när du svänger vänster i en korsning. Du måste också släppa fram gående och cyklister som korsar den väg du svänger in på, även om det inte finns ett övergångsställe.

Exempel: Om du ska svänga vänster vid en korsning och det kommer en bil från motsatt riktning som ska köra rakt fram, måste du vänta tills den bilen har passerat innan du svänger.

Utfartsregeln

Utfartsregeln innebär att du har väjningsplikt när du kör ut från en parkeringsplats, fastighet, bensinstation eller liknande. Den gäller också när du kör ut från ett gångfartsområde eller korsar en gång- eller cykelbana.

Exempel: Om du kör ut från en parkering och ska ut på en väg, måste du vänta och släppa fram alla fordon som närmar sig på vägen innan du kör ut.

Bussregeln

Bussregeln gäller på vägar där hastighetsbegränsningen är 50 km/h eller lägre. Om en buss blinkar för att lämna en busshållplats, måste du som bilförare lämna företräde åt bussen. Denna regel gäller endast om du kör i höger körfält.

Exempel: Om du kör i stadstrafik och ser en buss som blinkar för att köra ut från en hållplats, måste du sakta ner och släppa fram bussen om du kör i höger körfält.

Blockeringsregeln

Blockeringsregeln innebär att du inte får stanna så att du blockerar för annan trafik, exempelvis vid en korsning, ett övergångsställe eller en cykelbana. Du ska planera din körning så att du inte blir stillastående på dessa platser, även om trafikförhållandena gör det svårt att röra sig framåt.

Exempel: Om du närmar dig en korsning och ser att trafiken står still på andra sidan, ska du inte köra in i korsningen förrän du är säker på att du kan passera utan att bli stillastående i korsningen.

Praktiska tips och exempel

För att bättre förstå väjningsreglerna, kan vi titta på några praktiska exempel och tips:

 • I en cirkulationsplats (rondell):
  • Du har väjningsplikt mot alla fordon som redan kör i cirkulationsplatsen.
  • Använd blinkers när du byter körfält eller lämnar cirkulationsplatsen.
 • Vid ett övergångsställe:
  • Du har väjningsplikt mot gående som är på eller just ska gå ut på övergångsstället.
  • Vid obevakade övergångsställen, sänk farten och var beredd att stanna.
 • När du ska svänga:
  • Vid vänstersväng: Vänta tills mötande trafik har passerat.
  • Vid högersväng: Se till att inga gående eller cyklister korsar den väg du svänger in på.
 • På landsväg:
  • Vid vänstersväng: Sätt på blinkers i god tid och kontrollera trafiken noggrant.
  • Vid utfart från en mindre väg till en huvudled: Vänta tills det är helt fritt från trafik på huvudleden.

Genom att följa dessa regler och tips bidrar du till en säkrare trafikmiljö och minskar risken för olyckor. Det är alltid viktigt att vara uppmärksam och visa hänsyn mot andra trafikanter.

Skip to navigation