Skip to content
Trafiksäkerhet

Fartblindhet

Vad är fartblindhet?

Fartblindhet är ett fenomen som uppstår när du har kört i hög hastighet under en längre tid. När du sedan saktar ner, känns det som att du kör mycket långsammare än vad du egentligen gör. Detta kan leda till att du felbedömer hur snabbt du faktiskt kör, vilket ökar risken för olyckor.

Varför uppstår fartblindhet?

Fartblindhet kan orsakas av flera faktorer:

  1. Långa, raka vägar: När du kör på breda vägar utan mycket trafik eller hinder, kan du lättare bli fartblind.
  2. Tystgående och bekväma bilar: Moderna bilar som är designade för att vara tysta och bekväma kan göra det svårare att känna hur snabbt du faktiskt kör.
  3. Hög hastighet under lång tid: Ju längre tid du kör snabbt, desto större är risken att bli fartblind.

Risker med fartblindhet

Fartblindhet kan leda till att du:

  • Missbedömer avstånd: När du saktar ner inför en avfart eller ett hinder, kan du tro att du har mer tid och utrymme än du faktiskt har.
  • Felbedömer stoppsträcka: Du kanske inte bromsar i tid eftersom du inte inser hur snabbt du kör, vilket kan leda till olyckor.

Hur undviker man fartblindhet?

  • Kontrollera hastighetsmätaren regelbundet: Håll ett öga på din hastighetsmätare, särskilt när du lämnar motorvägen eller saktar ner.
  • Var medveten om risken: Känn till att fartblindhet kan inträffa och var extra försiktig när du kör på breda, raka vägar under lång tid.
  • Ta pauser: Stanna regelbundet under långa resor för att återställa din hastighetsuppfattning och undvika monotoni som kan bidra till fartblindhet.
Genom att vara medveten om fartblindhet och vidta förebyggande åtgärder kan du minska risken för olyckor och göra din körning säkrare.
Skip to navigation