Skip to content
Fordonskännedom

Halvljus

Halvljus är en typ av belysning på bilen som används under körning för att göra bilen synlig och för att du som förare ska kunna se vägen framför dig. Halvljus är starkare än parkeringsljus men svagare än helljus.

När används halvljus?

  • Alltid vid körning: I Sverige måste du alltid ha tända strålkastare när du kör bil. Det vanligaste är att halvljus och parkeringsljus är tända samtidigt.
  • Dagsljus med god sikt: Under dagsljus och vid bra siktförhållanden kan du istället för halvljus använda varselljus eller dimljus.
  • I mörker eller dålig sikt: Halvljus används också när det är mörkt eller sikten är dålig, som vid regn, snöfall eller dimma, för att undvika att blända mötande trafik.

Vad är förbjudet?

  • Halvljus och andra ljus: Det är inte tillåtet att ha halvljus tänt tillsammans med dimljus, varselljus eller extraljus. Detta kan orsaka bländning och förvirring för andra trafikanter.
  • Endast ett alternativ: Du kan använda antingen halvljus eller dimljus under vissa förhållanden, men aldrig tillsammans.

Automatiska system:

Moderna bilar kan ha automatisk belysning som slår på halvljus när det behövs. Vissa bilar har också automatiska helljus som aktiveras på mörka vägar och stängs av vid möte med andra fordon.

Praktiska tips:

  • Kolla ljuskombinationer: Se till att du använder rätt ljuskombinationer. Kombinationer som halvljus med dimljus eller varselljus är förbjudna.
  • Använd halvljus istället för varselljus vid dåliga förhållanden: Om det finns risk för regn, dimma eller snöfall, använd halvljus istället för varselljus för bättre sikt och säkerhet.
Genom att förstå och korrekt använda halvljus kan du bidra till en säkrare och mer effektiv körning, både för dig själv och andra trafikanter på vägen.
Skip to navigation