Skip to content
B-Körkort

Lätt lastbil

En lätt lastbil är en typ av lastbil som har en totalvikt på högst 3 500 kg. Denna typ av fordon får köras med ett vanligt B-körkort. Här är några viktiga punkter att förstå om lätt lastbil:

  • Totalvikt: Totalvikten är summan av fordonets tjänstevikt och dess maxlast. För att klassas som lätt lastbil får denna vikt inte överstiga 3 500 kg.
  • Tjänstevikt: Tjänstevikten är den vikt fordonet har när det är olastat men färdigt för att köra. Detta inkluderar bränsle, olja, reservhjul och föraren (standardmässigt räknas föraren som 75 kg).
  • Maxlast: Maxlast är den maximala mängd last som fordonet är godkänt att bära enligt registreringsbeviset. För att räkna ut totalvikten adderar man maxlasten till tjänstevikten.

Exempel

Om en lätt lastbil har en tjänstevikt på 2 000 kg och en maxlast på 1 000 kg, så blir totalvikten 3 000 kg. Detta är under gränsen på 3 500 kg, vilket betyder att det är en lätt lastbil och får köras med B-körkort.

Användning

Lätta lastbilar används ofta för transporter inom städer eller kortare avstånd, som att leverera varor till butiker eller transportera utrustning och material för hantverkare. De är smidiga att köra och parkeringsvänliga jämfört med tunga lastbilar.

Körkortskrav

För att köra en lätt lastbil behövs endast ett vanligt B-körkort. Detta är samma typ av körkort som behövs för att köra en vanlig personbil, vilket gör det relativt enkelt för de flesta att få rätt att köra en lätt lastbil.

Regler och hastigheter

Lätta lastbilar måste följa samma hastighetsbegränsningar som vanliga personbilar. De får köra så fort som hastighetsskyltarna på vägen anger, till exempel 50 km/h i stadsmiljö och upp till 120 km/h på motorvägar.

Att förstå dessa grundläggande punkter om lätta lastbilar hjälper dig att navigera reglerna och använda dem på rätt sätt i trafiken.

Skip to navigation