Skip to content
Trafikregler

Motorväg

En motorväg är en speciell typ av väg som är designad för att möjliggöra snabb och säker trafik med motorfordon. Här är några viktiga punkter att förstå om motorvägar:

  1. Skylten för motorväg: En motorväg är markerad med en särskild skylt som visar att du är på en motorväg.
  2. Avskild trafik: Trafiken på motorvägar är alltid uppdelad i två riktningar med en mittremsa eller ett mitträcke mellan körbanorna. Detta innebär att du aldrig möter fordon som kommer från motsatt riktning i din körbana.
  3. Ingen korsande trafik: På en motorväg finns inga korsningar i samma plan, vilket betyder att andra vägar inte korsar motorvägen direkt. Istället leds trafik över eller under motorvägen via broar eller tunnlar.
  4. På- och avfarter: Både avfarter och påfarter räknas som en del av motorvägen, vilket innebär att samma trafikregler gäller även där. När du kör in på motorvägen använder du ett accelerationsfält för att komma upp i samma hastighet som trafiken på motorvägen.
  5. Hastighetsbegränsning och säkerhet: Bashastigheten på motorvägar är ofta 110 km/h, men kan variera beroende på vägens utformning och säkerhet. Det är förbjudet att stanna, vända eller backa på en motorväg.
  6. Förbud och regler: På motorvägar är det förbjudet att gå, cykla, köra moped, bogsera andra fordon, eller köra fordon som inte kan köra minst 40 km/h.
  7. Risker på motorvägar: Även om motorvägar är generellt säkra, finns det vissa risker att vara medveten om, som fartblindhet, seriekrockar på grund av för korta avstånd, och enformighet som kan leda till singelolyckor. Det är också ökad risk för vattenplaning vid höga hastigheter.
  8. Motortrafikled: En motortrafikled liknar en motorväg men kan ha vissa skillnader, såsom att du kan möta trafik från motsatt riktning. Samma regler gäller dock, och motortrafikleder har ingen korsande trafik i samma plan.
Genom att förstå dessa punkter kan du köra säkert och effektivt på motorvägar. Kom ihåg att alltid hålla avstånd, hålla hastighetsgränsen och vara uppmärksam på andra trafikanter för att minimera risken för olyckor.
Skip to navigation