Skip to content
Trafikregler

Väjningsplikt

Definition:
Väjningsplikt innebär att du är skyldig att lämna företräde för den trafik som redan befinner sig på den väg du ska köra ut på. Detta betyder att du måste anpassa din körning, sänka hastigheten och vid behov stanna, så att du inte utgör en fara eller ett hinder för andra trafikanter.

Så här fungerar väjningsplikt

När du närmar dig en korsning där du har väjningsplikt ska du sänka hastigheten och vara beredd att stanna. Du får endast köra vidare om det kan ske utan fara för andra fordon på den väg du kör in på. Det är viktigt att tydligt visa dina avsikter för andra trafikanter. Detta kan du göra genom att bromsa i god tid istället för att stanna plötsligt precis innan korsningen.

Exempel på situationer med väjningsplikt:

  • Korsning med väjningspliktsskylt: Om du närmar dig en korsning och det finns en väjningspliktsskylt, måste du lämna företräde åt all korsande trafik innan du kör vidare.
  • Cirkulationsplats: Vid infart i en cirkulationsplats har du alltid väjningsplikt mot trafiken som redan befinner sig i cirkulationsplatsen.
  • Ut från parkeringsplats eller fastighet: När du kör ut från en parkeringsplats, fastighet, bensinstation eller liknande plats, har du väjningsplikt mot trafiken på den väg du kör ut på.

Förtydliganden

  • Väjningsplikt gäller mot all trafik på hela vägen du kör in på, inklusive fordon som kör om och befinner sig på fel sida av vägen.
  • Det är viktigt att inte skapa osäkerhet eller fara för andra trafikanter. Därför bör du undvika att tvärnita precis innan korsningen.
  • Om det inte finns några skyltar eller vägmarkeringar som anger annat, ska du alltid tillämpa högerregeln vid korsningar.

Att förstå och korrekt tillämpa väjningsplikt är avgörande för trafiksäkerheten och för att undvika olyckor. Som förare är det ditt ansvar att alltid vara uppmärksam och visa hänsyn mot andra trafikanter.

Skip to navigation