Skip to content
Trafiksäkerhet

Varningstriangel

Varningstriangel

En varningstriangel är en viktig säkerhetsutrustning som alla bilar måste ha enligt lag. Du använder den för att varna andra trafikanter vid en nödsituation eller olycka. Här förklarar vi hur och när du ska använda en varningstriangel och dess betydelse vid bilbesiktning.

Vad är en varningstriangel?

En varningstriangel är en reflekterande triangel som du placerar bakom din bil för att varna andra trafikanter om fara längre fram, till exempel om din bil har gått sönder eller en olycka har inträffat.

När ska du använda en varningstriangel?

Om din bil blir stående på en väg med hastighetsbegränsning över 50 km/h, måste du sätta ut en varningstriangel. Placera triangeln 50-100 meter bakom bilen så att andra trafikanter har tillräckligt med tid att upptäcka och reagera på faran.

Hur använder du en varningstriangel?

  1. Stanna bilen säkert: Om möjligt, kör av vägen till en säker plats. Sätt på varningsblinkers för att göra din bil synlig.
  2. Placera varningstriangeln: Gå bakom bilen och sätt ut varningstriangeln på avstånd från bilen (50-100 meter beroende på siktförhållanden). Placera den på en plats där den är synlig för inkommande trafik.
  3. Kontrollera synligheten: Se till att varningstriangeln står stadigt på en plan yta.

Varningstriangel och besiktning

Vid besiktning av din bil kontrollerar de att du har en varningstriangel i bilen. Det är ett krav att ha en varningstriangel som en del av bilens säkerhetsutrustning.

Varningstriangel i bilen

Förutom att det är ett lagkrav att ha en varningstriangel i bilen, är det också en viktig del av din säkerhetsutrustning. Den kan rädda liv genom att varna andra trafikanter i tid och förhindra ytterligare olyckor.

Kom ihåg att alltid kontrollera att varningstriangeln är i bra skick och lätt tillgänglig i bilen. Se till att du vet hur du ska använda den korrekt, så att du kan agera snabbt och säkert i en nödsituation.

Genom att förstå betydelsen av en varningstriangel och hur du använder den kan du bidra till att förbättra säkerheten på vägarna för dig själv och andra trafikanter.

Skip to navigation