Skip to content
Trafikregler

Hur fort får en buss köra?

En buss får köra högst 100 km/h på motorvägar och motortrafikleder i Sverige.

Exempelvis är hastighetsgränsen på andra typer av vägar vanligtvis lägre. På vanliga landsvägar och i tätbebyggda områden kan hastighetsgränsen för bussar variera mellan 50 och 90 km/h beroende på lokala trafikregler och vägskyltar. För att en buss ska få köra i 100 km/h måste den vara utrustad med säkerhetsbälten för alla passagerare och vara godkänd för den hastigheten vid besiktning.
Skip to navigation