Trafikljuset i korsningen lyser rött, men polisen framför vinkar att jag ska köra fram, Vad ska jag göra?

När du kommer till en korsning får du som trafikant ibland flera budskap. Det är då viktigt att veta hur du ska rangordna budskapen. Följande ordning gäller:  • Polismans tecken
  • Trafiksignaler
  • Vägmärken och vägmarkeringar
  • Allmänna trafikregler, exempelvis högerregeln.


Du ska köra enligt polismannens tecken, trots att trafikljuset lyser rött